Evidence - Roman Langer

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Evidence

Evidence odpadů
Jedná se o poskytování služeb spojených s plněním povinností, které ukládá zákon číslo 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů ( „zákon o odpadech“).
To znamená zejména:
  • V aktuálním stavu udržovat seznam nebezpečných odpadů se kterými se ve společnosti nakládá.
  • Společně se zástupcem objednatele určit místa a způsob shromažďování nebezpečných odpadů a vybavit je předepsanou dokumentací.
  • Vypracovat systém evidence nebezpečných odpadů.
  • Vést průběžnou evidenci nebezpečných odpadů.
  • Vypracovat plán odpadového hospodářství.
  • Vypracovat příslušná hlášení o nakládání s nebezpečnými odpady
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky