Hygiena - Roman Langer

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Hygiena

Hygiena práce
Jedná se o poskytování služeb spojených s plněním povinností, které ukládá především zákon číslo 258 / 2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů ( „zákon o ochraně veřejného zdraví“).
To znamená zejména:
  • Návrhy zařazení do kategorií prací - kategorizace prací
  • Zajištění provedení měření akreditovanou laboratoří za účelem zařazení do kategorie prací.
  • Zpracování potřebných dokladů a evidence rizikových prací.
  • Pravidla pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky